Intel przedstawił wyniki finansowe uzyskane w minionym, 3.kwartale 2023 roku. Uzyskane rezultaty są lepsze niż oczekiwano, zarówno pod względem przychodu, marży jak i zysku netto. Przychód był o 0,7 mld dolarów wyższy od prognozowanego, i wyniósł 14,2 mld dolarów – w porównaniu do 12,9 mld USD we wcześniejszym kwartale, oraz 15,3 mld USD w 3. kwar…

Powered by WPeMatico