Wpływ zmian klimatu można odczuć na całym świecie i na różne sposoby – od dłuższego, gorącego lata po zwiększoną kwasowość wody w oceanach i zanikanie lodu morskiego. Ale być może najważniejszą konsekwencją jest zasadniczy wpływ na globalną podaż żywności i wody. Rolnictwo odpowiada za około 70% całkowitego światowego zużycia słodkiej wody, ale wahania temperatury i opadów zwiększają potencjał suszy i powodzi na całym świecie. Nawet najmniejsze zmiany środowiskowe można odczuć w całym łańcuchu dostaw żywności i rolnictwa.

Powered by WPeMatico